CV:

Bożena Prochwicz-Studnicka – arabista, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują klasyczny okres kultury i cywilizacji arabsko-muzułmańskiej, a zwłaszcza: wpływ systemów komunikacyjnych na kulturę arabską, prawo muzułmańskie, a także doktrynę religijną i doświadczenie religijne w świetle komentarzy do Koranu. Z zamiłowania tłumaczka klasycznej i współczesnej literatury arabskiej. Autorka wielu publikacji, z których najnowsze to „The Motif of the Angel(s) of Death in Islamic Foundational Sources”, Verbum Vitae, 38 (2/2020) oraz “The Motif of the Angel(s) of Death in Islamic Foundational Sources as an Element of Cultural Diffusion (współautorstwo: Andrzej Mrozek), Verbum Vitae, 39 (4/2021).

Artykuły

Sortuj według

The formation and the development of the Arabic script from the earliest times until its standardisation

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 53–91
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.003.11135

Imaginatio Mundi

W oczekiwaniu: dzień i noc. Salah Abd as-Sabur (tłumaczenie z arabskiego Bożena Prochwicz-Studnicka)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2021, 14 (2/2021), s. 181-185
Data publikacji online: 18 marca 2022
DOI 10.4467/24506249PJ.21.022.15328