CV:

Karolina MiReK skończyła licencjat na kierunku Kulturoznawstwo, specjalizacja: porównawcze studia cywilizacji w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie studiuje Edytorstwo II stopnia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej naukowe zainteresowania dotyczą kultury japońskiej, w szczególności folkloru, wierzeń i popkultury oraz samego języka japońskiego. Oprócz tego chętnie zgłębia wiedzę na temat religii i wierzeń Azji Wschodniej. Ze względu na obecnie podjęte studia ostatnio fascynuje ją także mechanizm projektowania publikacji i przygotowywania tekstu do druku. Oprócz pasji naukowych stara się działać na rzecz ochrony środowiska i Planety, a w wolnych chwilach podejmuje

Dialogi i diagnozy

Sortuj według

Report from the National Scientific Conference “Święta Krowa czy stek? Weganizm i wegetarianizm w ujęciu społeczno-kulturowym” (“Holy Cow or steak? Veganism and vegetarianism in a social and cultural perspective).

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series, 2019, 9 (1/2019), s. 147–149
Data publikacji online: 31 października 2019
DOI 10.4467/24506249PJ.19.008.11140