Artykuły

Sortuj według

Zapiski duchowieństwa ewangelickiego jako źródło do badań nad mnemotopiką chrześcijańską w Europie Środkowej i Wschodniej

Studia Religiologica, 2014, Tom 47, Numer 3, s. 163–177
Data publikacji online: 1 grudnia 2014
DOI 10.4467/20844077SR.14.012.2906

Polsko-niemieckie miejsca pamięci i upamiętniania oraz ich uobecnianie. Uwagi na marginesie pewnego projektu polsko-niemieckiego i jego dokumentacji

Przegląd Kulturoznawczy, 2012, Numer 1 (11) , s. 112-118
Data publikacji online: 22 listopada 2012
DOI 10.4467/20843860PK.12.008.0648

Przestrzenie zdeprawowanego Słowa. Teologia ruchu Niemieckich Chrześcijan i jej realizacje

Studia Religiologica, Tom 43 , s. 169-182
Data publikacji online: 25 października 2010

Zgromadzenia zakonne we współczesnym protestantyzmie. Zarys problematyki na przykładzie żeńskiej wspólnoty z Grandchamp

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 2, s. 89-104
Data publikacji online: 6 listopada 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.007.12510

The Confessing Church (Bekennende Kirche) in Western Pomerania in Light of the Activity of St. Mary’s Parish in Koszalin (Köslin) and the Rev. Friedrich Onnasch (1881–1945)

Studia Religiologica, 2020, Tom 53, Numer 4, s. 303–318
Data publikacji online: 1 grudnia 2020
DOI 10.4467/20844077SR.20.021.13039

Artykuły i rozprawy

Sprawozdania i raporty

U początków reformacji. Z badań nad protestantyzmem u progu XXI wieku

Studia Religiologica, Tom 41, s. 243-246
Data publikacji online: 2008