CV:

dr. phil., lektorka w Instytucie Filologii Słowiańskiej (LMU), ukończyła filologię słowiańską na Uniwersytecie Ludwika-Maksymiliana w Monachium (Institut für Slavische Philologie der LMU München). Rozprawę doktorską pisała na temat: „Der polnische Essay und seine kulturmodellierende Funktion. Jerzy Stempowski und Czesław Miłosz”. Autorka arykułów naukowych, ostatnio: Czesław Miłoszs „Biedny chrześcijanin patrzy na getto”: das Gedicht und seine deutsche Übersetzungen (Karl Dedecius, Karin Wolff, Doreen Daume und Karol Sauerland) [w:] Literatur als Mittlerin über die Grenzen hinweg, red. N. Kozlowski, 2014; Miłosz, Mickiewicz, Rosja, „Pamiętnik Literacki” 2014, nr 1.

Europa Środkowa dzisiaj

Sortuj według

Jedność Europy. Kilka uwag o relacjach Wschód–Zachód w Rodzinnej Europie Czesława Miłosza

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 207-220
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.021.11247

Recenzje

Różyckiego portret wielokrotny (Obroty liter. Szkice o twórczości Tomasza Różyckiego, red. Anna Czabanowska-Wróbel, Magdalena Rabizo-Birek, Universitas, Kraków 2019, ss. 500)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 439-447
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.040.11744