Artykuły

Sortuj według

Systemy i transfery. Z Krisem Van Heuckelomem rozmawia Magdalena Machała

Konteksty Kultury, 2020, Tom 17 zeszyt 1, s. 118-128
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/23531991KK.20.009.12222

Recenzje i materiały

Austromodernizm. Rozszczelnianie paradygmatu (Marjorie Perloff, Ostrze ironii. Modernizm w cieniu monarchii habsburskiej, tłum. M. Płaza, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2018, ss. 344)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 271-276
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.026.11252