Recenzje i materiały

Sortuj według

Galicja, która skłania do refleksji (Alois Woldan, Studia galicyjskie, tłum. J. Dąbrowski, J. Krzysztoforska-Doschek, Universitas, Kraków 2019, ss. 316)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 2, s. 277-285
Data publikacji online: 4 listopada 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.027.11253