KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

Polska droga do RIAD. Uniformizacja systemów komputerowych w RWPG 1960–1970

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 115–150
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.033.11041