ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Sortuj według

Dlaczego Polacy wciąż wracają do historii? Gerhard Gnauck, Polen verstehen. Geschichte, Politik, Gesellschaft, Stuttgart 2018, ss. 318

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 183–193
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.036.11044