KOMUNIKATY I MATERIAŁY

Sortuj według

Stan górnictwa i hutnictwa w kluczu samsonowskim w świetle lustracji z 1809 roku

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 3, s. 161–184
Data publikacji online: 17 września 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.024.14185

"Pozostałości głównego punktu pomiarowego sieci triangulacyjnej Staropolskiego Okręgu Przemysłowego z 1828 r. na szczycie Łysicy

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 109–114
Data publikacji online: 10 grudnia 2019
DOI 10.4467/0023589XKHNT.19.038.11146

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Dzieje huty żelaza w Ząbkowicach. Industrialne związki Księstwa Siewierskiego ze Staropolskim Okręgiem Przemysłowym

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2021, Issue 4, s. 233–246
Data publikacji online: 20 grudnia 2021
DOI 10.4467/0023589XKHNT.21.036.14800