Artykuły

Sortuj według

Twitter jako narzędzie zarządzania wizerunkiem

Zarządzanie Mediami, 2021, Tom 9, Numer 3, s. 507–533
Data publikacji online: 28 września 2021
DOI 10.4467/23540214ZM.21.027.13758

Z problemów aktualnych

Twitter jako narzędzie dialogu liderów politycznych z otoczeniem

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 63-93
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.045.11049