CV:

Małgorzata Pachowicz – dr hab. w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie językoznawstwo; profesor PWSZ; kierownik Zakładu Filologii Polskiej w Instytucie Humanistycznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie; zainteresowania naukowe: językoznawstwo współczesne, socjolingwistyka, pragmalingwistyka, język w mediach i kultura języka w mediach; autorka i współautorka publikacji odzwierciedlających jej zainteresowania naukowo-badawcze.

Artykuły

Sortuj według

Językowa forma nagłówka prasowego w dyskursie medialnym odrodzonej Rzeczypospolitej (na przykładzie „Ilustrowanego Dziennika Polskiego” z 1919 r.)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2019, Tom XXVIII, s. 29-37
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/2543733XSSB.19.003.11402