Barbara Czarniawska

Artykuły

Sortuj według

Jak produkuje się wiadomości w cyberfabrykach

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 193-214
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.013.11339

Wprowadzenie. Posthumanizm i zarządzanie. Organizowanie poza-ludzkie, więcej-niż-ludzkie, po-ludzkie

Zarządzanie w Kulturze, 2022, Tom 23, Numer 1, s. VII–IX
Data publikacji online: 30 maja 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.013.16336