Artykuły

Sortuj według

Patostreaming – charakterystyka i prawne konteksty zjawiska

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.016.11342

Patostreaming – Characteristics and Legal Contexts of the Phenomenon

Zarządzanie Mediami, 2019, Tom 7, Numer 4, s. 247-262
Data publikacji online: 16 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.021.11616