Artykuły

Sortuj według

Komunikacja między lekarzem a rodziną osób u schyłku życia przebywających w placówkach opiekuńczych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 3, s. 159-171
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.017.11974

Zasoby kadrowe/kształcenie/aktywność zawodowa

Postgraduate education of hospital directors

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17, Numer 2, s. 81-89
Data publikacji online: 9 września 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.19.010.11381