Artykuły

Sortuj według

Instytucjonalizacja relacji międzypokoleniowych – korzyści łączenia placówek opiekuńczych dla seniorów i dzieci 

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 3, s. 169-183
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.013.11759