Artykuły

Sortuj według

"Medycyna jest nauką społeczną, a polityka to nic innego, jak medycyna na szeroką skalę". Rudolf Virchow a społeczne nauki stosowane

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2019, Tom 24, Numer 4, s. 245-252
Data publikacji online: 9 grudnia 2019
DOI 10.4467/24496138ZPS.19.021.12005

Od Hamburga do Strasburga.Systemy opieki i pomocy społecznej w miastach od końca XVIII do początku XX wieku

Zeszyty Pracy Socjalnej, 2021, Tom 26, Numer 2,
Data publikacji online: 30 czerwca 2021