CV:

O. dr hab. Tomasz Szyszka, prof. UKSW – należy do Zgromadzenia Słowa Bożego. Pracował na Altiplano w Boliwii. Jest wykładowcą misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Misjologów Polskich.

Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Sortuj według

Rola zakonników w dziele misyjnym Kościoła

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 55-75
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.023.11425