CV:

Ks. Eugeniusz Ziemann SCJ – sercanin, doktor teologii, wykładowca teologii duchowości sercańskiej w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach; członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości i Polskiego Towarzystwa Teologicznego.

SERCE JEZUSA SZKOŁĄ ŚWIĘTOŚCI

Sortuj według

Tożsamość i misja sercanów w polskim Kościele w kontekście jubileuszy związanych z Najświętszym Sercem Jezusa

Sympozjum, 2020 - Tom XXIV, nr 1 (38), s. 127-154
Data publikacji online: 28 maja 2020
DOI 10.4467/25443283SYM.20.008.12125

Idźcie i głoście. Misyjny wymiar ewangelizacji

Misyjny wymiar charyzmatu sercańskiego

Sympozjum, 2019 - Tom XXIII, nr 2 (37), s. 93-115
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/25443283SYM.19.025.11427

ARTYKUŁY

Boże Serce w misterium swojego otwarcia na współczesny świat

Sympozjum, nr 1 (40) , s. 159-184
Data publikacji online: 31 maja 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.010.13723

Poświęcenie Polski Sercu Pana Jezusa 11 czerwca 2021 roku – i co dalej?

Sympozjum, nr 2 (41) , s. 223-239
Data publikacji online: listopad 2021
DOI 10.4467/25443283SYM.21.025.14705