CV:

Dr Igor Ksenicz, Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Administracyjne prawo ustrojowe

Sortuj według

Aparat pomocniczy sejmiku województwa. Status prawno-instytucjonalny

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 75-86
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.005.11468