CV:

Mgr Angela Król, doktorantka, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński.

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Sortuj według

Europejski nakaz dochodzeniowy jako kompleksowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 125-146
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.008.11471