CV:

Mgr Katarzyna Szlachta-Kisiel, doktorantka w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński.

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Sortuj według

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w relacjach pochodnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2019 (5), s. 188-200
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.012.11475