Miomira Kostić

CV:

Miomira Kostić, LL.D., Full Professor, Faculty of Law, University of Niš.

Polityki publiczne

Sortuj według

Social Policy Heritage of the UN and European Countries Related to Elderly Persons

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 231-249
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.015.11478