CV:

Doktor nauk społecznych, kustosz dyplomowany w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Ukończyła historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1996), socjologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2002). Zainteresowania badawcze koncentruje na kulturowych i komunikacyjnych aspektach współczesności i historii najnowszej.

Artykuły

Sortuj według

Zetknięcie. Kultura organizacyjna muzeum a zwiedzający w świetle zapisów w księgach gości

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 441-454
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.026.11705

Prestiż. Kulturowy wymiar pracy w teatrze w aspekcie zrównoważonego rozwoju na Warmii i Mazurach

Zarządzanie w Kulturze, 2021, Tom 22, Numer 4, s. 419-436
Data publikacji online: 5 lutego 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.21.026.15227