CV:

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Handlu i Instytucji Rynkowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej badania koncentrują się wokół problematyki instytucji kultury, komunikacji marketingowej oraz turystyki. Jest przewodnikiem miejskim po Krakowie.

Artykuły

Sortuj według

Zastosowanie beaconów w komunikacji marketingowej muzeów z osobami niepełnosprawnymi

Zarządzanie w Kulturze, 2019, Tom 20, Numer 4, s. 551-564
Data publikacji online: 12 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.033.11712