Artykuły

Sortuj według

„Urojone oczy w modre nic rozwarła”. O kreacjach kobiet jako nicości istniejącej w poezji Bolesława Leśmiana

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 41-55
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.024.11606