CV:

Lucyna Dziaczkowska ‒ dr hab., Katedra Pedagogiki Ogólnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Adres do korespondencji: ul. Niecała 8a/27, 20-080 Lublin; e-mail: ldziaczkowska@kul.lublin.pl.

ANTROPOLOGIA I AKSJOLOGIA JAKO RAMY ROZWOJU PEDAGOGIKI I MYŚLENIA O WYCHOWANIU

Sortuj według

Axiological Problematic Aspects in the Works by the Representatives of Polish General Pedagogy: Kazimierz Sośnicki and Stefan Kunowski

Polska Myśl Pedagogiczna, V (2019), Numer 5, s. 93–107
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/24504564PMP.19.004.11099

WOKÓŁ SPOŁECZNEJ MYŚLI PEDAGOGICZNEJ

Prawidłowości wychowania w świetle myśli pedagogicznej Zygmunta Mysłakowskiego

Polska Myśl Pedagogiczna, VII (2021), Numer 7, s. 279-295
Data publikacji online: 30 listopada 2021
DOI 10.4467/24504564PMP.21.015.13945