Studia i materiały

Sortuj według

Funkcja naukowa archiwów – próba definicji i systematyzacji

Archeion, 2020, 121, s. 466-477
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.017.12974

Teoria i metodyka archiwalna