Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Sortuj według

Ustawowe podstawy działania archiwów niemieckich. Federalne i krajowe ustawy archiwalne

Archeion, 2020, 121, s. 182-214
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.007.12964

Archiwa w przestrzeni publicznej

Historia w archiwach i archiwa w historii. Udział archiwów państwowych w rozwoju historiografii polskiej

Archeion, 2019, 120, s. 50-88
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.002.11811

Z warsztatu historyka i archiwisty

Materiały kartograficzne w registraturze pruskiej kancelarii akt spraw w XVIII w.

Archeion, 2018, 119, s. 377-393
Data publikacji online: grudzień 2018