ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Sortuj według

Archiwa i archiwalia prywatne w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie

Przegląd Archiwalno-Historyczny, 2015, Tom II, s. 151-164
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/2391-890XPAH.15.011.14885

Z problematyki współczesnego prawa archiwalnego

Ustawowe podstawy działania archiwów niemieckich. Federalne i krajowe ustawy archiwalne

Archeion, 2020, 121, s. 182-214
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.20.007.12964

Z warsztatu historyka i archiwisty

Materiały kartograficzne w registraturze pruskiej kancelarii akt spraw w XVIII w.

Archeion, 2018, 119, s. 377-393
Data publikacji online: grudzień 2018

Archiwa w przestrzeni publicznej

Historia w archiwach i archiwa w historii. Udział archiwów państwowych w rozwoju historiografii polskiej

Archeion, 2019, 120, s. 50-88
Data publikacji online: 28 lutego 2020
DOI 10.4467/26581264ARC.19.002.11811

Studia i materiały

Transkribus im Archiv – Ein polnisch-deutsches Projekt zur Handschriftentexterkennung an historischen Dokumenten

Archeion, 2021, 122, s. 129-153
Data publikacji online: 23 grudnia 2021
DOI 10.4467/26581264ARC.21.006.14486

Omówienia i recenzje

In memoriam

Maria Frankel (25 stycznia 1957 – 7 listopada 2020)

Archeion, 2021, 122, s. 463-465
Data publikacji online: 23 grudnia 2021