Recenzje

Sortuj według

Piotr Rachwał, Unici na Lubelszczyźnie w XIX wieku. Studium źródłoznawczo-demograficzne, Lublin 2017

Studia Archiwalne, 2017, Tom 4, s. 251-255
Data publikacji online: 2017
DOI 10.4467/17347513SA.17.013.14525

Kronika

Międzynarodowa konferencja Eurasica w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 569-571
Data publikacji online: grudzień 2018

Międzynarodowa konferencja naukowa „Pomoc Żydom w czasie drugiej wojny światowej w świetle źródeł archiwalnych polskich i zagranicznych”

Archeion, 2018, 119, s. 601-602
Data publikacji online: grudzień 2018

Konferencja polsko-ukraińska „Archiwa polskie i ukraińskie wobec wyzwań współczesności – podobieństwa i specyfika”, Warszawa 13–14 czerwca 2019 r.

Archeion, 2019, 120, s. 431-432
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Wystawa o zbrodni katyńskiej prezentowana w Sarajewie

Archeion, 2018, 119, s. 629-633
Data publikacji online: grudzień 2018

„Król pianistów w świecie polityki”. Międzynarodowe obchody poświęcone życiu i działalności Ignacego Jana Paderewskiego, Warszawa 18–20 listopada 2019 r.

Archeion, 2019, 120, s. 450-454
Data publikacji online: 28 lutego 2020

Promocja publikacji Unia brzeska i jej konsekwencje. W 420. rocznicę synodu unijnego

Archeion, 2018, 119, s. 634-642
Data publikacji online: grudzień 2018

Spotkanie Europejskiej Rady Archiwistów Narodowych w Sofii

Archeion, 2018, 119, s. 640-642
Data publikacji online: grudzień 2018

Wizyta delegacji archiwów irackich w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 642-644
Data publikacji online: grudzień 2018

Wizyta delegacji archiwów ukraińskich w Warszawie

Archeion, 2018, 119, s. 645-650
Data publikacji online: grudzień 2018

Wizyta delegacji archiwów litewskich w Warszawie i podpisanie aneksu do porozumienia o współpracy

Archeion, 2018, 119, s. 648-650
Data publikacji online: grudzień 2018

Kronika naukowa