Artykuły

Sortuj według

Jak uczynić niemożliwe możliwym? Refleksje nad unifikacją prawa spadkowego w Szwajcarii w XIX w.

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 537-553
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.026.11644

Kodeks cywilny kantonu Berna (1824–1830) i jego wpływ na przemiany społeczne i ustrojowe

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 13 (2020), Zeszyt 2, s. 153-168
Data publikacji online: 29 czerwca 2020
DOI 10.4467/20844131KS.20.014.12057