Artykuły

Sortuj według

Przestępstwa stanowiące przeżytki lokalnych obyczajów w radzieckich kodeksach karnych

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 12 (2019), Zeszyt 4, s. 575-590
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20844131KS.19.028.11646