Artykuły

Sortuj według

Adaptability of a socio-ecological system. The case of a polish municipality at risk of flood

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 25 – 48
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.018.11486