Ewelina Szycman

CV:

Magister, ukończyła studia magisterskie na kierunku zarządzanie ze specjalnością marketing nowych mediów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Jest uczestniczką seminarium doktorskiego dr hab. Moniki Boguszewicz- Kreft , prof. WSB w Gdańsku.

Artykuły

Sortuj według

Postawy lekarzy wobec aktywności w mediach społecznościowych

Tom 8, Numer 1, s. 15-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.018.11613