Monika Boguszewicz-Kreft

CV:

Doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, kierownik Katedry Marketingu w Instytucie Zarządzania i Finansów na Wydziale Finansów i Zarządzania.

Artykuły

Sortuj według

Postawy lekarzy wobec aktywności w mediach społecznościowych

Tom 8, Numer 1, s. 15-25
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.018.11613