CV:

Magister, doktorantka w dziedzinie nauk społecznych dyscyplinie nauki o mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracownik Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły

Sortuj według

Rola wartości w funkcjonowaniu społeczności marek.  Studium przypadku marki IKEA i społeczności IKEAhackers

Tom 8, Numer 1, s. 41-56
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/23540214ZM.19.020.11615