Z filozofii muzyki

Sortuj według

Elementy kulturowego obrazu świata jako warunek autonomizacji muzyki

Principia, 2019, Tom 66, s. 127-163
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/20843887PI.19.005.11638

Omówienia i rozbiory

Bezinteresowna ciekawość. Recenzja książki Anny Zeidler-Janiszewskiej Bezinteresowna ciekawość… Humanistyka, kultura, sztuka

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 1 (47), s. 193–211
Data publikacji online: 17 marca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.012.13466