Artykuły

Sortuj według

Wybrane fakty z biografii i działalności Seweryna Kortowicza w świetle źródeł z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu 

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 43 (4/2019), s. 61–76
Data publikacji online: 26 grudnia 2019
DOI 10.4467/23537094KMMUJ.19.014.11535