KRONIKA

Sortuj według

Kronika

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2019, Issue 4, s. 207–231
Data publikacji online: 10 grudnia 2019

Prace analityczne

Problemy utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej w świetle regulaminów wojskowych doby stanisławowskiej (zarys problematyki)

Medycyna Nowożytna, Tom 26 (2020) Zeszyt 2, s. 79-97
Data publikacji online: 30 grudnia 2020
DOI 10.4467/12311960MN.20.013.13355