Artykuły

Sortuj według

Aromanian – Language or Dialect? Overview of Historical and Contemporary Opinions

Romanica Cracoviensia, Tom 21, Numer 2, s. 105–114
Data publikacji online: 5 sierpnia 2021
DOI 10.4467/20843917RC.21.011.14066

SŁOWIANIE NA POGRANICZU KULTUROWYM

Romańskość w słowiańskiej szacie

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 155-169
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.005.11307