WĄTKI HISTORII I KULTURY

Sortuj według

Ekumeniczna misja Williama Palmera do Rosji w świetle jego Uwag po odwiedzeniu Cerkwi rosyjskiej w latach 1840–1841

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2019, Tom XV, s. 241-263
Data publikacji online: 23 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561KSR.19.011.11327