Ewa Majewska

W kręgu idei

Sortuj według

Art as counterpublics? Modes of resistance in contemporary culture

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 271-286
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.015.11598