Artykuły

Sortuj według

Demokracja bezpośrednia jako niespełniony model zarządzania oddolną inicjatywą non-profit „Wymiennik” (warszawski system waluty lokalnej)

Prace Etnograficzne, 2021, Tom 49 Numer 4, s. 269-283
Data publikacji online: grudzień 2021
DOI 10.4467/22999558.PE.21.017.14852

Pejzaże kultury

Alterka – waluta buntu? O warszawskiej społeczności „Wymiennik” używającej pieniądza lokalnego

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 329-345
Data publikacji online: 29 listopada 2019
DOI 10.4467/20843860PK.19.018.11601

Kapuściński non-fiction jako biografia polityczna. Lewicowość Kapuścińskiego w kontekście paraliżu dyskursu o PRL-u

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 2 (48) Błękitna humanistyka, s. 401–415
Data publikacji online: 30 czerwca 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.026.14083