Rozprawy i szkice

Sortuj według

Omówienia i rozbiory

„Nazywanie teraźniejszości”. Współczesny nomos a sprawa kolonialna według Achillego Mbembego (Achille Mbembe, Polityka wrogości. Nekropolityka)

Przegląd Kulturoznawczy, 2019, Numer 3 (41), s. 410-418
Data publikacji online: 29 listopada 2019