Artykuły

Sortuj według

Humanizacja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

,
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 0000-0001-5346-4712

Humanizacja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

,
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.015.11532

RESEARCH

Humanizacja wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

,
Data publikacji online: grudzień 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.015.11532

Humanization of Physical Education in Early School Education

Labor et Educatio, 7 (2019), s. 245-258
Data publikacji online: 31 grudnia 2019
DOI 10.4467/25439561LE.19.015.11532