CV:

Marcin Laberschek – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracownik Zakładu Badań Filozoficznych nad Kulturą w Instytucie Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor monografii „Symboliczne stanowienie władzy w organizacjach” (2018). Zastępca redaktor naczelnej czasopisma naukowego „Zarządzanie w Kulturze”. Opiekun studenckiego koła naukowego „Konfraternia Eksploratorów Kultury”. Jego zainteresowania koncentrują się na: symbolicznych i kulturowych wymiarach zarządzania, metodologii badań w zarządzaniu humanistycznym, dziedzictwie kulturowym przedsiębiorstw, sztuce przemysłowej i poprzemysłowej, pomnikach i ich znaczeniu społecznym, postmarketingu i zarządzaniu na ponowoczesnym rynku.

Artykuły

Sortuj według

Nekromarketingowe strategie pozycjonowania produktów informacyjnych w serwisach internetowych

Tom 5, Numer 2, s. 35–60
Data publikacji online: 26 września 2017
DOI 10.4467/23540214ZM.17.004.7293

Charakterystyka wybranych organizacji pozarządowych jako podmiotów rynku kultury niezależnej

Tom 10, s. 103-116
Data publikacji online: 2009

Analysis of Strategy of Culture Development in Krakow 2010–2014 as an example of public Policy implementation

Numer 1 (13), s. 103-115
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.11.007.0333

Treści sensacyjne w internetowych serwisach informacyjnych i ich wpływ na wzrost poziomu czytalności

Tom 11, s. 81-98
Data publikacji online: 1 września 2010

Przydatność metod badania potrzeb odbiorców internetowych serwisów informacyjnych w kontekście zarządzania informacją-produktem

Tom 12, Numer 1, s. 27-41
Data publikacji online: 1 czerwca 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.11.003.0126

Nekromarketing towarów kultury w serwisie aukcyjnym Allegro.pl. Przypadki Violetty Villas i Ireny Jarockiej

Tom 13, Numer 2, s. 139-152
Data publikacji online: 15 października 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.007.0621

Wstęp: Google: różne szaty króla cyberprzestrzeni

Tom 19, Numer 2, s. VII-X
Data publikacji online: 18 lipca 2018

Wizerunek: kluczowy kapitał czy gra pozorów

Tom 20, Numer 2, s. VII-XI
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.009.10526

Wprowadzenie

Tom 21, Numer 4, s. VII–X
Data publikacji online: 11 grudnia 2020

W cieniu fabryki. Wizja katastrofy Zakładów Azotowych w Mościcach w pomniku Wilhelma Sasnala

Tom 21, Numer 4, s. 325–346
Data publikacji online: 11 grudnia 2020
DOI 10.4467/20843976ZK.20.026.13044

Monumentalne wizerunki. Pomniki jako obrazy przedsiębiorstw

Tom 20, Numer 2, s. 199-220
Data publikacji online: 5 lipca 2019
DOI 10.4467/20843976ZK.19.013.10530

Wprowadzenie. Mitologie sektora kultury: zarządzanie w świecie znaczeń

Tom 23, Numer 2, s. VII–X
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.006.16160

Recenzja książki Empatyczne zarządzanie w czasach kreatywności performatywnej Anny Lipki, Stanisława Waszczaka, Małgorzaty Król, Agnieszki Giszterowicz, Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2018

Tom 19, Numer 3, s. 329-334
Data publikacji online: 19 listopada 2018

Abstrakcja i rzeczywistość. Przedsiębiorstwa PRL-u jako fabryki sztuki

Tom 23, Numer 4, s. 357-379
Data publikacji online: 30 grudnia 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.024.17256

Organizacje idealne. Tworzenie mitów przedsiębiorstw Polski Ludowej z wykorzystaniem pomników

Tom 23, Numer 2, s. 187-216
Data publikacji online: 30 czerwca 2022
DOI 10.4467/20843976ZK.22.012.16166

Zarządzanie kulturą

Identyfikacja pól wartości produktu kultury

Tom 18, Numer 3, s. 283–305
Data publikacji online: 18 grudnia 2017
DOI 10.4467/20843976ZK.17.019.7469