CV:

Doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Komparatystyki Literackiej. Pisze pracę na temat wpływów tradycyjnych form literackich Starego i Czarnego Kontynentu na współczesną prozę autorów pochodzenia afrykańskiego i afrokaraibskiego. Interesuje się dodatkowo problemem przekładu w kontekście międzykulturowym. Zawodowo zajmuje się także nauczaniem jogi i medytacji.

Postkolonializm. Potrzeba uważności

Sortuj według

„Oddać Césaire’owi, co cesarskie”. O pomijanych interpretacjach głosów postkolonialnych

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 376-388
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.034.11738

Pejzaże kultury

„Afryka, która nadchodzi”. Nie-utopijna wizja przyszłości w powieści Rouge impératrice Léonory Miano

Przegląd Kulturoznawczy, 2021, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”, s. 525-538
Data publikacji online: wrzesień 2021
DOI 10.4467/20843860PK.21.036.14356