Henryk Siewierski

CV:

Profesor w Departamencie Teorii Literatury i Literatur Universidade de Brasília. Był adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w latach 1981–1985 wykładowcą języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Lizbońskim. W roku 2011 stworzył na Universidade de Brasília Katedrę Cypriana Norwida, której głównym celem jest propagowanie literatury i kultury polskiej w Brazylii. Opublikował między innymi Spotkanie narodów (1984), Jak dostałem Brazylię w prezencie (1998), História da literatura polonesa (2000), Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum (2006), Architekturę słowa i inne szkice o Norwidzie (2012). Jest również autorem tomików poezji w języku portugalskim: Outra Língua (2007) oraz Lago Salgado (2012). Przełożył na język portugalski między innymi dzieła Stanisława Lema, Czesława Miłosza, Brunona Schulza, a na język polski wiersze Fernanda Pessoi.

Lema spotkania z Innym

Sortuj według

W kręgu eseistyki Stanisława Lema: zapiski tłumacza

Konteksty Kultury, 2022, Tom 19 zeszyt 3, s. 421-431
Data publikacji online: 15 listopada 2022
DOI 10.4467/23531991KK.22.031.16545

Postkolonializm. Potrzeba uważności

Emigracja, kolonizacja, antropofagia w kontekście „gorączki brazylijskiej”

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 389-392
Data publikacji online: wrzesień 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.035.11739