CV:

Adiunkt w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na Wydziale Filologicznym UJ obroniła doktorat, który ukazał się jako monografia Dwa światy, dwie pamięci – dylemat wielokulturowości w wybranych utworach Louise Erdrich i José Maríi Arguedasa w roku 2009. Stypendystka JFK Institute w Berlinie w 2013 roku. Prowadzi zajęcia z literatury latynoamerykańskiej, amerykańskiej i kanadyjskiej. Jej zainteresowania obejmują komparatystyczną analizę literatur etnicznych w USA, związki między literaturą amerykańską a latynoamerykańską, transkulturację i dyskurs heterogeniczny. Ostatnia publikacja książkowa Pomiędzy rekonstrukcją a mitem. Role historii we współczesnej prozie rdzennych Amerykanów i Latino/a (2016).

Postkolonializm. Potrzeba uważności

Sortuj według

„Bóg kiełbasy i pierogów” – polskie wątki w prozie Louise Erdrich

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 393-407
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.036.11740

W kręgu idei

Pociąg do przyszłości – lekcja historii z Colsonem Whiteheadem.

Przegląd Kulturoznawczy, First View, Numer 3 (49) „Powrót futuryzmów”,
Data publikacji online: wrzesień 2021