CV:

Absolwentka filologii polskiej specjalności antropologiczno-kulturowej, doktorantka literaturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016/2017), członkini Kolektywu Kuratorskiego działającego przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Dziennikowi Jana Józefa Szczepańskiego. W kręgu jej badań i zainteresowań naukowych znajdują się: literatura XX wieku, etyka, związki religii i literatury, studia nad pamięcią, humanistyka artystyczna. Publikuje w monografiach oraz czasopismach naukowych.

Artykuły

Sortuj według

W stronę dobrego życia. Dokument osobisty w przestrzeni moralnej (o Dzienniku Jana Józefa Szczepańskiego)

Konteksty Kultury, 2021, Tom 18 zeszyt 1, s. 107–129
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/23531991KK.21.008.13538

Postkolonializm. Potrzeba uważności

„Trzeba wierzyć, że życie coś znaczy”. Z Michałem Szczepańskim rozmawiają Anna Mateja i Anna Spiechowicz

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 415-426
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.051.12108