Katarzyna Kuczyńska-Koschany

CV:

Profesor, polonistka, komparatystka, eseistka, autorka wierszy, prozy poetyckiej i autobiograficznej (nagrodzona w Konkursie im. K.K. Baczyńskiego, 2006). Zajmuje się poezją i jej interpretacją, recepcją poetów niemieckiego i francuskiego kręgu językowego w Polsce (Rainera Marii Rilkego, Jeana Arthura Rimbauda), Zagładą Żydów, synapsami poezji i plastyki, europejskim i polskim esejem literackim. Autorka książek: Rilke poetów polskich (2004; wyd. 2, 2017), Rycerz i Śmierć. O „Elegiach duinejskich” Rainera Marii Rilkego (2010; wyd. 2, 2015), Interlinie w ciemności. Jednak interpretacja (2012), „Все поэты жиды”. Antytotalitarne gesty poetyckie i kreacyjne wobec Zagłady oraz innych doświadczeń granicznych (2013), Skąd się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty (2016), Nikt nie widzi dobrze. Eseje (2018), tomu prozy Zielony promień (2006). Wydała też wybór Wiersze (nie)zapomniane Anny Pogonowskiej (2018). Opublikowała około 300 artykułów naukowych i szkiców. Współautorka podręcznika licealnego Staropolskie korzenie współczesności (2004). Opiekunka naukowa Koła Miłośników Kultury i Literatury Żydowskiej „Dabru emet” (UAM), członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN (w kadencji 2016–2019 oraz 2020–2023). Obecnie kieruje Zakładem Badań nad Tradycją Europejską IFP UAM; członkini Rady Programowej Studiów „Polacy i Niemcy w Europie” (Uniwersytet im. Ch. Albrechta w Kilonii – UAM, Poznań). Mama Tobiasza i Leny Miriam.

Recenzje

Sortuj według

Olśniewające monstrum? (Magdalena Popiel, Świat artysty. Modernistyczne estetyki tworzenia, Universitas, Kraków 2018, ss. 324)

Konteksty Kultury, 2019, Tom 16 zeszyt 3, s. 433-438
Data publikacji online: 2 września 2019
DOI 10.4467/23531991KK.19.039.11743